Botolinumtoxin – Botox

Är ett läkemedel som verkar muskelavslappnande och godkändes inom estetisk medicin i början av 2000.

Botox gör att muskeln som skapat linjer och rynkor slappnar av och linjer och rynkor slätas ut. De vanligaste områdena är panna bekymmersrynkan sk Glabella och kråksparkar vid ögon.

Det används även framgångsrikt vid behandling av tex migrän och till att behandla överdriven svettning i armhålor.

Hållbarheten är individuell men generellt 90% håller det mellan 3-5 månader.

En muskel som behandlats med botox återfår gradvis sin funktion. För att bibehålla effekten bör man upprepa behandlingen 2-3 ggr per år.

Läs mer på www.botoxguiden.se.

FÖRE BEHANDLING

Behandlingen föregås alltid av en konsultation, vilket kan göras i direkt anslutning till själva behandlingen.

Tillsammans med din behandlare säkerställs om toxin är en lämplig behandling.

EFTER BEHANDLING

Du kan återgå till normal aktivitet direkt efter behandlingen.

​Om behandlingens resultat inte motsvarar förväntad effekt är du välkommen på ett återbesök men tidigast efter 14 dagar och inom 4 veckor. Ett återbesök är kostnadsfritt.

Informationsblad om estetisk behandling med botox och filler

Klicka på bilden för att ladda hem informationsbladet:

Botox

WordPress Tables Plugin
WordPress Tables Plugin

OBS! vid behandling av tandgnissling ,migrän samt överdrivna svettningar får du botulinum toxin utskrivet på recept ( ingår då i högkostnadskydd)